Chess Rating Calculator
 
Domov > Stiahnuť

Stiahnuť

Chessratingcalc si môžete stiahnuť z našej stránky na sourceforge.net. Posledná verzia 0.1.0 bola vydaná 24. 9. 2009. Táto verzia prináša zmenu v GUI. Dialóg je rozdelený do troch záložiek: Vstupy, ratingy a výsledky. V paneli nástrojov a hlavnom menu je nové tlačidlo/položka na výpočet výsledkov. Záložka ratingy teraz obsahuje tri možnosti ako zadať ratingy, vložiť ich po jednom, vložiť súčet ratingov alebo priemerný rating súperov. Na tejto stránke nájdete aj iné súbory alebo zdrojové súbory z nášho SVN repozitára.